W modlitwie znajdziesz pokój, światło, radość.

Księga Życia Jeruzalem n. 15

Będzie ona źródłem twej miłości i mocą twego życia.

Wy również,

jesteście budowani

cf. 1 P 2,5

jako duchowa świątynia

niby żywe kamienie,

Na Słowo Jego boskiej Miłości odpowiedz słowem

Księga Życia Jeruzalem n. 52

twej wiary chrześcijańskiej

Wobec twych konsekrowanych braci i sióstr

bądź pełen szacunku i delikatności

Księga Życia Jeruzalem n. 92

we wzajemnej modlitwie i braterskiej miłości.

Chrzest

zasiał w tobie

Księga Życia Jeruzalem n. 52

nieskończone pragnienie Boga

Milczenie jest owocem

braterskiej jedności

Księga Życia Jeruzalem n. 32

a jednocześnie drogą, która do niej prowadzi.

Pozwól

jak Maryja

Księga Życia Jeruzalem n. 79

ogarnąć się Słowu.

Czuwaj więc i módl się nieustannie

dla Boga, dla świata

i dla siebie samego.

Księga Życia Jeruzalem n. 13

Jeruzalem, spójrz na Wschód

i zobacz radość, która przychodzi ci od Boga.

Księga Życia Jeruzalem n. 177

Jeśli trwasz mocno w pokorze,

z Nim będziesz królował.

Księga Życia Jeruzalem n. 127

Chryste twój Krzyż jest naszą światłością,

Twe Zmartwychwstanie sławimy

Z liturgii Wspólnot Jerozolimskich

co życie nam daje!

Wy również, niby żywe kamienie,

jesteście budowani jako duchowa świątynia,

cf. 1 P 2,5

dla składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Aktualności

Aktualności

Naszą kolejną akcją, do której zachęcamy jest konstrukcja podjazdu w naszym kościele dla...

Najbliższe wydarzenia

Wielka jest chwała Twoja!

Eucharystia niedzielna

w każdą niedzielę o godz. 11:00

Twoje Słowo jest życiem

Lectio divina

w każdą niedzielę o godz. 9:15

Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!

Adoracja Najświętszego Sakramentu

wtorek-sobota 13:00 - 17:25

Całodobowa adoracja

od 3 marca 2016 po Jutrzni

W twojej światłości oglądamy światło